Kvalifikace

 • svařování IWT, EWT, mezinárodní svářečský technolog
 • ŽKV kolejová vozidla OOZ/RS V95/5 – osoba odborně způsobilá
 • lepení EAS – evropský specialista lepení
 • inspektorská činnost IWI mezinárodní svářečský inspektor
 • dozorová činnost
 • příprava firem na certifikace ohledně svařování a lepení
 • příprava postupů WPQR, WPS na základě požadavků
 • pořádání zkoušek svářečů, páječů a operátorů na pracovišti
 • školení a přezkoušení zaškolených pracovníků v četně bezpečnosti
 • komisař a pověřený technik CWS ANB
 • defektoskopie  NDT level 3
 • MT, VT, UTT držitel certifikátu ISO 9712 multi sektor
 • provádění NDT svarů a základních výrobků
 • VT – Vizuální kontrola provádění a vyhodnocování
 • MT – Magnetická metoda prášková ruční magnetizér JHO
 • UTT- měření tloušťky materiálu ultrazvukovými tloušťkoměry