Kvalifikace

  • svařování IWT, EWT, mezinárodní svářečský technolog
  • pověření svářečského technika CWS ANB
  • lepení EAS – evropský specialista lepení
  • kolejová vozidla OOZ/RS V95/5 – osoba odborně způsobilá
  • defektoskopie NDT level 3 MT, VT držitel certifikátu dle ISO 9712 multi sektor
  • UTT- měření tloušťky materiálu ultrazvukovými tloušťkoměry