Služby

 • svářečský dozor ČSN EN ISO 14731
 • lepičský dozor EAS
 • zavádění a příprava certifikací ohledně svařování a lepení
 • dozorová a poradenská činnost
 • provádění vizuální kontroly svarů
 • měření tlouštěk materiálu ultrazvukem
 • školení svářečů ohledně bezpečnostních ustanovení ČSN 05 0601
 • školení svářečů a personálu v oblasti vizuální kontroly svarů VTP
 • stanovení zkoušek svářečů, vyhodnocování pracovních zkoušek
 • navrhování a stanovování postupů svařování a lepení
 • navrhování a zavádění postupů defektoskopie, procedur MT, VT
 • vypracovávání nabídek a přezkum požadavků dle ČSN EN ISO 3834