Služby

 • svářečský, lepičský dozor a inspektor
 • svářečský dozor ISO 14731
 • lepičský dozor EAS
 • inspektorská činnost IWI
 • zavádění a příprava certifikací ohledně svařování a lepení
 • navrhování a stanovení postupů svařování a lepení
 • stanovení kvalifikací WPQR , vypracování pWPS a WPS a pájení
 • dozorová a poradenská činnost
 • tvorba postupů a směrnic
 • defektoskopec
 • defektoskopie – stanovení procedur, technik a postupu NDT
 • VT provádění a vyhodnocování vizuální kontroly svarů
 • MT provádění a vyhodnocování magnetické metody práškové (JHO)
 • UTT měření tlouštěk materiálu ultrazvukovými tlouštkoměry
 • školení a zkoušky svářečů, páječů, operátorů a zaškolených pracovnáků
 • stanovení zkoušek svářečů, vyhodnocování pracovních zkoušek
 • pořádání zkoušek svářečů, páječů a operátorů na pracovištích
 • pořádání zaškolení pracovníků ohledně ČSN  05 0705
 • školení svářečů ohledně bezpečnostních ustanovení ČSN 05 0601
 • školení svářečů a personálu v oblasti vizuální kontroly svarů VTP ISO 17637
 • komisař CWS ANB