Zaměření

ČSN EN ISO 3834 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

ČSN EN 15085 Železniční aplikace – svařování ŽKV a jejich částí + V95/5 předpis                               českých drah

ČSN EN 1090 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí

ČSN EN ISO 17660- svařování betonářské výztuže

ASME BPVC sekce IX

ČSN EN ISO 15607 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových                                                     materiálů

Ostatní příbuzní činnosti jako účast na přejímkách, odborné posudky a návrhy mimo jiné v oblastech

ISO 9712 Personnel level 3 MT, VT

Provádění vizuální kontroly svarů a materiálů v TOO

Provádění měření tlouštěk materiálů ultrazvukovým tloušťkoměrem také na konstrukcích