Zaměření

EN ISO 3834 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů

EN 15085 Železniční aplikace – svařování ŽKV a jejich částí

V95/5 předpis  ČD

EN 1090 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí

EN ISO 17660- svařování betonářské výztuže

ASME BPVC sekce IX

EN ISO 15607 – Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových                                                     materiálů

Pořádání zkoušení svářečů, páječů a operátorů na pracovišti v souladu s            ISO 9606, ISO 14732, ISO 13585, ISO 17660

Školení, přezkušování zaškolených pracovníků, svářečů, páječů a operátorů z bezpečnostního ustanovení v souladu s ČSN 05 0705, ČSN 05 00601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630, ČSN 05 0650 a vyhlášky 87/2000 Sb

Ostatní příbuzné odborné činnosti včetně účasti na přejímkách, odborné posudky a návrhy  v oblastech svařování, pájení, lepení a defektoskopie.

Zavádění certifikací, dozorovou a inspektorskou činnost v těchto oblastech

Provádění NDT  (defektoskopie) ISO 9712   level 3 MT, VT

VT vizuální kontroly svarů a materiálů v TOO

MT magnetická prášková pomocí ručního magnetizéru JHO

UTT měření tlouštěk materiálů ultrazvukovým tloušťkoměrem